Behandlinger

Vi har bred erfaring innen generell tannbehandling, men min spesielt område er
oralkirurgi og implantatkirurgi. Vi utfører behandlinger som: implantatkirurgi
fjerning av retinerte tenner, og visdomstenner, rotspissamputasjoner,
cystektomier, biopsi og utredning av slimhinneforandringer, rekonstruksjon av
kjevekam (sinusløft eller bentransplantasjon) og bløtvevsplastikk, laser terapi
( laser LLLT), medisinsk botox.
I samarbeid med spesialist i anestesiologi tilbyr vi alle disse
kirurgiske inngrep i intravenøs sedasjon og narkose.
Jeg har selvsagt direkteoppgjørsavtale med HELFO.