Medisinsk botox

Selv om botox lenge har vært assosiert med kosmetisk foryngelse og rynkebehandling, har
bruken av medisinsk botox ekspandert betydelig de siste årene. Medisinsk botox, eller
botulinumtoksin, har vist seg å være en effektiv behandling for en rekke medisinske tilstander.
En av de mest anerkjente bruksområdene for medisinsk botox er behandling av migrene.
Studier har vist at injeksjoner av botox i visse områder av hodet og nakken kan redusere
hyppigheten og alvorlighetsgraden av migreneanfall. Denne formen for behandling har gitt
betydelig lettelse for mange pasienter som lider av kroniske migrene.
Det er også bekreftet medisinsk benyttelse av botulinumtoxin A/Botox mot tanngnissing og
kjevesmerter, , spenningshodepine, muskelspasmer eller andre lidelser. Hvert år hjelper botox
mange mennesker årlig med å forbedre livene betydelig.
Det er viktig å merke seg at selv om medisinsk botox har vist seg å være en effektiv behandling
av mange tilstander, bør den kun administreres av kvalifiserte helsepersonell. Dosering og
administrering av botox krever nøye, profesjonell vurdering for å sikre optimal effekt og unngå
uønskede bivirkninger.
Hos oss er selve behandlingen utført av oralkirurg, er trygg og innebærer normalt ingen risiko.